sarang unam dimasuki ketam menjadi umang-umang

Maksud: Orang yang menyamar kerana sesuatu muslihat

berkongsi