sarap sehelai dituilkan, batu sebuah diguling

Maksud: Menyiasat sesuatu dengan teliti. tuil = buang

berkongsi