sarat bertepas

Maksud: Muatan yang sudah penuh sekali

berkongsi