sarap sehelai dituilkan, batu sebuah digulingkan

Maksud: Memeriksa dan menyelidik sesuatu dengan teliti

berkongsi