sebab budi boleh kedapatan

Maksud: Kelakuannya sendiri yang menyebabkan kerugian (kerosakan)

berkongsi