sebab kasih akan bunga setangkai, dibuang bunga seceper

Maksud: Kerana kasih seseorang disia-siakan orang yang banyak

berkongsi