sebagai kepiting batu

Maksud: Sangat bakhil (kedekut)

berkongsi