sebagai bumi dengan langit

Maksud: Sangat jauh bezanya

berkongsi