sebagai sadur menimbulkan senam

Maksud: Kelihatan keadaan yang sebenarnya

berkongsi