sebagaimana tangan di lenggang, ke ketiak juga lekatnya

Maksud: Selalu kembali ke tempat asalnya

berkongsi