sebatang kara

Maksud: Tidak mempunyai sanak saudara dalam hidup.

Contoh ayat: Aliyah hidup sebatang kara semenjak kematian ibu bapanya.

berkongsi