sebuah lesung seekor ayam gedangnya

Maksud: Bagi tiap-tiap kaum ada seorang pemimpinnya

berkongsi