sebuah lesung seekor ayam jantannya

Maksud: Bagi tiap-tiap kaum ada seorang pemimpinnya

berkongsi