sebusuk-busuk daging, dikincah dimakan juga

Maksud: Membersihkan nama kaum kerabat daripada celaan

berkongsi