seekor kerbau berkubang, sekandang kena loloknya

Maksud: Seorang yang melakukan kesalahan semuanya terlibat sama

berkongsi