sehari selembar benang, lama-lama jadi kain

Maksud: Sedikit demi sedikit lama-lama berhasil juga

berkongsi