sehari selembar benang, lama-lama jadi sehelai baju

Maksud: Bekerja dengan tekun dan sabar tentunya akan membawa kejayaan

berkongsi