selama hitam gagak, selama air mengalir jua

Maksud: Kekal abadi (selama-lamanya)

berkongsi