semangat padi

Maksud: Semangat yang menyebabkan padi dapat tumbuh dan berbuah

berkongsi