semalam di bawah nyiur pinang orang, kata orang diturut

Maksud: Hendaklah kita menurut adat istiadat negeri yang kita tumpangi

berkongsi