senyum kering

Maksud: Senyuman yang membawa maksud ejekan atau sindiran

berkongsi