seperti air basuh tangan

Maksud: mudah diperoleh kerana murah; sudah biasa

berkongsi