seperti air dalam kolam

Maksud: Orang yang tenang sikap dan tingkah lakunya.

Contoh ayat: Walaupun dia mempunyai masalah yang berat, tetapi dia masih bersikap seperti air dalam kolam.

berkongsi