seperti anak yang baru dibedung

Maksud: Orang yang lurus dan agak bodoh

berkongsi