seperti anak panah lepas dari busurnya

Maksud: Sangat laju; tidak dapat kembali lagi

berkongsi