seperti ayam melihat musang

Maksud: Takut dan bingung

berkongsi