seperti ayam termakan rambut

Maksud: Bunyi nafas yang sesak

berkongsi