seperti ayam sabungan

Maksud: Sangat dimanjakan

berkongsi