seperti Belanda kesiangan

Maksud: Bertingkah laku seperti orang Belanda.

berkongsi