seperti berseru di tengah padang

Maksud: Seruan yang tidak didengar

berkongsi