seperti berselimut kain sehasta

Maksud: Pertolongan yang tiada memadai.

berkongsi