seperti buku gaharu

Maksud: Memperlihatkan kecekapan apabila tiba masanya

berkongsi