seperti bujuk lepas daripada bubu

Maksud: Dengan cepat menghilang sesudah terlepas sengsara

berkongsi