seperti bumi dengan langit

Maksud: Jurang perbezaan yang terlalu besar.

Contoh ayat: Jurang kekayaan di antara penduduk kampung dengan hartawan itu seperti bumi dengan langit.

berkongsi