seperti bunyi gong pecah

Maksud: suara yang tidak sedap didengar

berkongsi