seperti bunyi gong tertangkup

Maksud: Percakapan yang tidak jelas

berkongsi