seperti burung dalam sangkar; mata lepas badan terkurung

Maksud: Hidup mewah tetapi terkongkong

berkongsi