seperti cincin dengan permata

Maksud: Sama padan, cocok benar.

berkongsi