seperti durian menunjukkan pangsa

Maksud: Orang yang gemar menunjukkan kebesaran dirinya

berkongsi