seperti emas baharu disepuh

Maksud: Peri keelokan seseorang perempuan

berkongsi