seperti gading dilarik

Maksud: Rupa yang cantik dan bersih

berkongsi