seperti gadis julung bersubang, bujang julung berkeris

Maksud: Sombong oleh kerana baru kaya

berkongsi