seperti gajah putih ditambat

Maksud: Seseorang yang merugikan kita kerana menanggung sara hidupnya

berkongsi