seperti gajah masuk kampung

Maksud: Seseorang yang melakukan sesuatu sekehendak hatinya

berkongsi