seperti kaduk naik junjung

Maksud: Orang yang hina apabila mendapat pangkat dan lain-lain berbuat mengada-ngada

berkongsi