seperti kain buruk dibakar tak berbau

Maksud: Sangat miskin

berkongsi