seperti kambing dengan harimau

Maksud: Orang yang lemah bertanding dengan orang yang kuat

berkongsi