seperti kain khasah di atas duri

Maksud: Perihal penyakit (perkara) yang amat susah diubati (diselesaikan)

berkongsi