seperti kambing harga dua kupang

Maksud: Berkelakuan tidak senonoh

berkongsi