seperti kancah ditawar

Maksud: Ternganga dan diam sahaja

berkongsi